KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA METNİ

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Beyanı’nı (“Aydınlatma Beyanı”) okudum. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, One Dose Sağlık Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) tarafından,

  • Sağlık verilerimin, One dose uygulaması üzerinden kullanıcı kayıtlarının gerçekleştirilmesi, uygulama üzerinden randevu kayıtlarının gerçekleştirilmesi, hastanın değerlendirilmesi, gerekli test ve tetkiklere ilişkin süreçlerin yürütülmesi, hastaya dair teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satışına, sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi, bu kapsamda tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin Şirket sisteminde kayıtlı bulunan hekim ve sağlık kuruluşları tarafından sunulması, hizmetlerin ifası amacıyla sağlık verilerinin hekim ve sağlık kuruluşlarına aktarılması, hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, kurum dahilindeki saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması, özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması amaçları ile işlenmesine açıkça rıza göstermekteyim.

 

  • Kimlik Verilerimin, Sağlık Verilerimin, İletişim Verilerimin, Müşteri İşlem Verilerimin Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, gerektiğinde ticari elektronik ileti ile tarafımla iletişime geçilmesi amacıyla işlenmesine açıkça rıza göstermekteyim.

 

  • Sağlık verilerimin Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, gerektiğinde ticari elektronik ileti ile tarafımla iletişime geçilmesi amacı ile Şirket CRM sistemine yüklenmesi vasıtasıyla işlenmesine açıkça rıza göstermekteyim.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA METNİ

 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Beyanı’nı (“Aydınlatma Beyanı”) okudum. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, One Dose Sağlık Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”) tarafından,

  • Sağlık Verilerimin, hastanın değerlendirilmesi, gerekli test ve tetkiklere ilişkin süreçlerin yürütülmesi, hastaya dair teşhis ve tedavi çalışmaları kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi, hizmetlerin ifası amacıyla hekim ve sağlık kuruluşlarına aktarılması, hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin sunulabilmesi amaçları ile Şirketin sisteminde kayıtlı bulunan gizlilik yükümlülüğüne tabi hekim ve sağlık kuruluşları ile paylaşılmasına ve aktarılmasına açıkça rıza göstermekteyim.

 

  • Sağlık Verilerimin sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması, özel sigorta şirketleri tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması amacıyla sigortalı hastanın anlaşmalı olduğu sigorta şirketi ile paylaşılmasına ve bu sigorta şirketine aktarılmasına açıkça rıza göstermekteyim.

 

  • Sağlık Verilerimin Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, sağlık hizmetlerine ilişkin her türlü soru ve şikâyete cevap verilebilmesi, Şirketin hizmetlerini değerlendirmek, Şirket tarafından sunulan hizmetlere ilişkin olarak pazarlama süreçlerinin yürütülmesi ve reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla amacı ile CRM sistemine destek, bakım, onarım hizmeti sağlayan sözleşmeli hizmet sağlayıcılarımız tarafından erişim sağlanabilmesi sebebi ile sözleşmeli hizmet sağlayıcıya aktarılmasına açıkça rıza göstermekteyim.

Uygulamamızı buradan indirebilirsiniz