ONE DOSE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

 

Bilgi Güvenliği, Kişisel Veri Yönetim Sistemleri ve Kalite Yönetim Sisteminin ana teması;

ONE DOSE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. içinde dijital sağlık hizmetlerinin sunulması, bu hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli yazılım geliştirme, eğitim, danışmanlık, satış ve satış sonrası destek hizmetleri, özel entegratörlük hizmetleri ile kişisel veri işleme faaliyetlerinin tümünü kapsar olarak belirlenmiştir.

 

Bu doğrultuda BGYS, KVYS ve KYS Politikamızın amacı;

 • İçeriden ve/veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı One Dose Sağlık Teknolojileri bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde etkin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin (BGYS) üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak:

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları, BGYS Ekibine rapor etmek ve ekip tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek; değerlendirmeler sonucunda, eylem planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak,
 • Sağlık sektöründeki yenilikleri izleyerek, yenilikçi düşünce ve Ar-Ge çalışmaları ile birlikte rekabetçi ama kaliteden ödün vermeyen ürünler üretmek,
 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlayacak, yüksek kalite unsurlarına sahip, uygun fiyatlı ürünleri pazara sunmak,
 • Pazara sürdüğümüz ürünlerimizin ulusal ve uluslararası tüm gerekliliklere tam uyumunun güvencesini vermek,
 • Ulusal ve uluslararası gereksinimlere uygun çalışmak,
 • Ar-Ge ve üretimin tüm aşamalarında kalite sisteminin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve organizasyonumuzda yer alan tüm çalışanların kalite bilincini yükseltmek için gerekli eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Risk bazlı kalite sistemimizin etkin olarak uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamak,
 • Kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinin (GDPR- PII) güvenliğini sağlamak,
 • KVKK ve GDPR mevzuatlarına uyumlu çalışmak,
 • Kişisel veri mahremiyetine üst düzeyde hassasiyet göstermek

BGYS, KVYS ve KYS Politikamız olarak belirlenmiştir.

 

25.01.2024

Genel Müdür

Tolga Tacettin TUNCER