CAYMA HAKKI VE KULLANIM KOŞULLARI

 

9.1 Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkını haizdir. Ancak Alıcı, Sözleşmenin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 • Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 • Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 • Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

9.2 Alıcı’nın, cayma hakkını kullandığına dair bildirimini, yukarıda belirtilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya aşağıdaki şekilde yönlendirmesi gereklidir;

 • Cayma hakkının ürünlerin Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargo şirketine tesliminden önce, Alıcı gerekli bildirimi Satıcı’nın info@onedose.io e-mail adresi veya 0 312 9060106 numarası aracılığıyla yapabilir.
 • Cayma hakkının ürünlerin Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargo şirketine teslimini takiben kullanılması halinde, Alıcı, ürün ile birlikte teslim edilen faturanın arkasında yer alan iade formunu doldurmak suretiyle iade formu/faturayla birlikte Ürünler’i kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’nın bildirmiş olduğu kargo firmasına iletecektir. Faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün(ler)in iadelerinde ise iade faturası kesilmesi gerekmektedir.

9.3 Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcı Ürün(ler)i cayma bildirimini Satıcı’ya yönelttiği tarihten itibaren en geç on(10) gün içerisinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. İade edilen Ürün(ler)in kargo bedeli, Satıcı’nın anlaşmalı kargo firmasının kullanılması kaydıyla, Satıcı tarafından karşılanacaktır. Ürün(ler) ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, Ürün(ler) ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak tek bir pakete konularak iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı, cayma süresi içinde Ürün(ler)i, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde mutad kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Buna göre, cayma tarihine kadar ki süreçte Ürün(ler)’in kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilir.

9.4 Satıcı, Alıcı tarafından cayma hakkının süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde, Ürün bedeli ve varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’nın Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcı’ya iade edecektir. Kredi kartı ile yapılan işlemlerde, Ürün bedelinin bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasında sonra Alıcı hesaplarına yansıması ilgili bankanın iade işlem süreçleri tamamlandıktan sonra gerçekleşir.

9.5 Satıcı’nın, kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-Mesafeli Satış Sözleşmesi iptallerinde Alıcı’dan, eğer varsa Ürün bedelinde indirim ve/veya her türlü ödül puanı vb. parasal değerleri tahsil ve mahsup hakları saklıdır.

9.6 Alıcı tarafından verilen siparişte birden fazla ürünün bulunması ve Alıcı’nın bu ürünlerden bir kısmını iade etmek istemesi halinde Alıcı, bu ürünlere ilişkin cayma hakkını ancak ürünün kendisine teslimini takiben kullanabilir.

9.7 Alıcı’nın Sözleşme kapsamında verilecek online konsültasyon hizmetinin ifasından en geç altı (6) saat öncesine kadar cayması halinde Satıcı hizmet bedelini Alıcı’nın hizmeti satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcı’ya iade edecektir. Online konsültasyon hizmetinin ifası öncesindeki altı (6) saat içerisinde Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. Alıcı tarafından yıllık olarak satışı yapılan hizmetler için cayma hakkının talep edilmesi halinde, bir sonraki aydan başlamak üzere kalan yılın hizmet bedeli Alıcı’nın hizmeti satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Satıcı tarafından iade edecektir. Alıcı, cayma bildirimi Satıcı’nın info@onedose.io e-mail adresi veya 0 312 9060106 numarası aracılığıyla yapabilir. Sözleşme kapsamındaki yukarıda belirtilen hizmetler dışındaki hizmetler için Alıcı’nın cayma hakkı bulunmamaktadır

9.8 Alıcı mücbir sebepler haricinde, kusur aranmaksızın, hizmetten herhangi bir nedenle yararlanmaması veya yararlanamaması halinde, kendisine bedel iadesi yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

9.9 Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Alıcı cayma hakkını kaybeder.

9.10 Taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Alıcı aşağıdaki Ürün(ler)e ilişkin olarak, kullanılmamış olsa dahi, kanunen cayma hakkını kullanamaz:

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan ürün veya hizmetler,
 • Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler),
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler,
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan ürünler,
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

Uygulamamızı buradan indirebilirsiniz