KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu [www.onedose.io](“Site”)ve [OneDose App](“Uygulama”)’nın tüm hakları One Dose Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi (“OneDose”)’ne aittir. Sitenin kullanıcılar ve üyeler tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen Site ve/veya Uygulama’yı kullanmadan önce aşağıdaki kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz.  

 

Site ve/veya Uygulama’ya giriş yapan, ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm üye ve ziyaretçiler(“Kullanıcı”), bu sayfada düzenlenmiş olan kabul şartlarına uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler. Yukarıda anılan “Kullanıcı” ifadesi, üye girişi yapmak suretiyle veya herhangi bir şekilde Site ve/veya Uygulama’ya giriş yapan, kullanan, inceleyen veya herhangi bir iletişim cihazı(cep telefonu, bilgisayar gibi) aracılığıyla bağlanmış olan veya Site ve/veya Uygulama’ya üzerinden elektronik veri alış-verişinde bulunmuş veya bulunmakta olan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir. Bu şart ve hükümler ile bağlı olmak istemezseniz, Site ve/veya Uygulama’yı kullanmayabilir veya üyeliğinizi derhal sonlandırabilirsiniz.

 

  1. Açıklama

Site ve/veya Uygulama’ya üyelik, aşağıda yazılı koşulların tarafınızca kabulüne bağlıdır. Kullanım koşulları da dahil olmak üzere OneDose; Site, Uygulama ve/veya uzantıları kapsamında sunulan hizmetleri, ürünleri, fikir ve sanat eserlerini, sunulan herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın değiştirme, yayınına ara verme, yayını tamamen durdurma ve en geniş kapsamda yeniden düzenleme haklarını saklı tutmaktadır. OneDose’un kullanım şartları üzerinde yapacağı değişiklikler, Site ve/veya Uygulama’da yayımlanmalarıyla birlikte yürürlüğe girer ve bu değişiklikler, Kullanıcı tarafından Site ve/veya Uygulama’ya girilmesi, herhangi bir şekilde erişim yapılması veya kullanılması ile birlikte kabul edilmiş addolunur. Site ve/veya Uygulama’ya üyelik formunu eksiksiz dolduran ve OneDose tarafından üyelikleri uygun bulunan gerçek ya da tüzel kişiler üye(“Üye”) olarak kabul edilir. Üyelik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Tüzel kişiler, ancak yasal temsilcileri kanalı ile üyelik başvurusu yapabilirler.

 

  1. Hizmet İçeriği

OneDose’un Site ve/veya Uygulama üzerinden vereceği hizmet; OneDose online shop sitesinde satışa sunulan ürünlerin ve hizmetlerin; Kullanıcı tarafından bedeli ödendikten sonra, OneDose’un stok durumunun uygun olması halinde taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından ayıpsız ve hasarsız olarak teslimidir.

 

  1. Genel Koşul ve Hükümler

OneDose, Site ve/veya Uygulama’da mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği Kullanıcı tarafından gözetilmelidir.

 

OneDose, dilediği takdirde, hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

 

Site ve/veya Uygulama’ya ait her türlü fikri mülkiyet hakkı(sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran OneDose’un mülkiyetindedir. Sitede sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Satan Eserleri Kanunu’na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

 

Kullanıcı, kredi kartını güvenli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. OneDose, sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

 

OneDose, dilediği tarihte, işbu sözleşmeyi bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir. Kullanıcı’nın sözleşmeyi devri, hükümsüzdür.

 

OneDose,  mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak Site ve/veya Uygulama’yı yayından kaldırma, içeriğini değiştirme haklarına sahiptir.

 

Kullanıcı, Site ve/veya Uygulama’yı kullanırken genel ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm ulusal ve uluslararası kanunlara ve nizamlara, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak hareket etmek ile yükümlüdür. Kullanıcı Site ve/veya Uygulama’ya ekleyecekleri her türlü ifade, yorum, yazı, resim, görsel ve sair her türlü bilgi ve belge genel ahlaka ve adaba ve ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun içerik ve şekilde olmalıdır.

 

Site ve/veya Uygulama’nın yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesine yol açabilecek, işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek veya yavaşlamasına yol açabilecek her türlü fiil ve işlem yasaktır. Anılan yasak kapsamına otomatik programlar veya yazılımlar kullanılarak birden fazla sorgu yapılması veya üyelik kaydı açılması, veya otomatik yöntemler aracılığıyla Site ve/veya Uygulama’ya çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de dahildir.

 

Kullanıcı, kendilerine verilen şifrelerin münhasıran kendilerine verilmiş olduğunu, bu şifreleri hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacaklarını, aksi takdirde doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan kendilerinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik başvurusu yapılırken üye tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti OneDose’un sorumluluğunda değildir. Yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı OneDose’un hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

 

OneDose’un, kullanım koşullarına ve yukarıda anılan kuralları aykırı şekilde hareket eden Kullanıcı’nın Site ve/veya Uygulama’ya erişiminin engellenmesi ve üyeliklerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak, ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlem başlatmak hakkını saklı tutmaktadır.

 

Site ve/veya Uygulama’nın kullanılması,  sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya Site ve/veya Uygulama’ya erişim sebebiyle maruz kalınabilinecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar(malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcı’nın, Üyelerin veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili OneDose’un hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, yukarıda anılan zararlar sebebiyle OneDose’dan her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

İşbu kullanım koşullarından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

  1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

OneDose tarafından sağlanan hizmetler kapsamında Kullanıcı’ya herhangi bir tıbbi işlem (muayene, tanı, teşhis, tedavi gibi) sunulmamakta ve vaat edilmemektedir. Uygulamanın kullanılmasına ek olarak, Kullanıcı’nın sağlığı ilgili herhangi bir karar vermeden önce bir hekime muayene olması gerekmektedir. Uygulamanın kullanımı ile ilgili tüm sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, uygulama “olduğu gibi” sunulmaktadır ve OneDose hiçbir garanti verilmemektedir. Uygulama kapsamında Kullanıcı’ya sunulan hizmet, hiçbir surette hekim tarafından muayene edilmenizin veya sağlık durumunuzun hekim tarafından birebir takip edilmesinin muadili değildir. OneDose tarafından sunulan hizmete dayanarak hiçbir şekilde tıbbi hizmet alınmaktan vazgeçilmemeli, tıbbi hizmet almayı geciktirmemeli, aldığı tıbbi görüşü reddetmemeli ve devam eden tedavisini sonlandırmamalıdır.  Tıbbi tanı ve tedavi için hekime başvurmanız, kontrolleri aksatmamanız ve her türlü acil durumda vakit kaybetmeksizin en yakın acil servise müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi halde tarafımızca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

OneDose bünyesinde online konsültasyon hizmeti veren sağlık çalışanları OneDose’un çalışanı olmayıp bağımsız üçüncü kişilerdir. Aynı şekilde Kullanıcı’ya temin edilebilecek cihazlar da üçüncü kişi üreticilere ait cihazlardır. OneDose, hiçbir surette Kullanıcı ile sağlık çalışanı arasındaki ilişkiden, sağlık çalışanının işlem ve uygulamalarından, sağlık çalışanın Kullanıcı’nın verilerine ulaşmasından, cihazlarla ilgili ölçüm, veri aktarımı ve sair hata ve kusurlardan sorumlu olmayıp, bu hususlarda herhangi bir taahhüt ya da garantisi bulunmamaktadır.

One Dose bünyesinde hizmet veren sağlık çalışanlarının sundukları 7/24 uzaktan sağlık hizmeti sunumunda sorumluluk …

  1. Elektronik İletişim İzni Hakkında

Site ve/veya Uygulamayı kullanmanız veya üyelik avantajlarından yaralanma iradenizi ortaya koymuş olmanız sebebiyle OneDose ile paylaştığınız kimlik ve iletişim bilginizin işlenmesi suretiyle tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü fiziksel ve elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için de izninizi talep etmek gerekmiştir. Üyelik sayfasında ayrı bir izin kutucuğu ile elektronik iletişim izniniz talep edilmektedir. Bu kutucuğu işaretleyip Kaydol tuşuna bastığınızda izin süreciniz tamamlanmış olacaktır. İzninizi dilediğiniz zaman kaldırabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Ticari Elektronik İleti Gönderilmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında

Kişisel verileriniz, OneDose tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla (onay vermeniz halinde) randevu kayıtlarınızın oluşturulması, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerini ve müşteri memnuniyet çalışmalarını gerçekleştirmek, özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarına ilişkin bilgi verilmesi, mesleki faaliyetlerimiz ile ilgili etkinliklerin tarafınıza bildirilmesi, soru ve taleplerinizin takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması amacıyla izniniz talep edilmektedir. Üyelik sayfasında ayrı bir izin kutucuğu ile kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin izin talep edilmektedir. Bu kutucuğu işaretleyip Kaydol tuşuna bastığınızda izin süreciniz tamamlanmış olacaktır. İzninizi dilediğiniz zaman kaldırabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

 

 

Saygılarımızla,

One Dose Sağlık Teknolojileri Anonim Şirketi

 

 

 

Uygulamamızı buradan indirebilirsiniz