Demans Nedir?

Demans Nedir?

Bilişsel yeteneklerdeki azalmayı içeren demans, yaşam kalitesini etkileyen önemli bir durumdur. Demans bilişsel işlevleri etkileyen semptomları ve bulguları tanımlayan bir terimdir. Hafıza kaybı, düşünce becerilerinin bozulması ve günlük işleri yapmakta zorlanma gibi belirtilerle kendini gösterir. Alzheimer hastalığı, vasküler demans, Lewy cisimcikli demans gibi beyin hastalıkları genellikle demansa neden olur. Bu durum yaşlanmayla ilişkilendiril ise de her yaşta görülebilir. Erken tanı ve uygun bakım hastalığın etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

Demans Belirtileri Nelerdir?

Demans farklı hastalıkların neden olduğu bilişsel yeteneklerde ciddi ve sürekli bir  azalmayı içeren genel bir terimdir. Demans kişinin günlük yaşamını etkileyen ve işlevselliğini bozan bilişsel işlevlerdeki önemli kayıplarla karakterizedir. Bu kayıplar hafıza, düşünme, konsantrasyon, dil ve problem çözme gibi alanları içerir. Demans belirtileri şunlardır:
 • Hafıza Kaybı: Kişi günlük olayları hatırlamakta zorluk çekebilir. Özellikle yeni bilgileri öğrenme ve hatırlama yeteneğinde azalma gözlenebilir.
 • Zihinsel Becerilerde Azalma: Düşünme, planlama, karar verme ve problem çözme becerileri azalabilir. Basit hesaplamalar yapmak ve mantıklı kararlar vermek zorlaşabilir.
 • Dil Problemleri: Kelimeleri bulmakta ve ifade etmekte zorluk yaşanabilir. Konuşma akıcılığında, anlama ve iletişimde bozulmalar görülebilir.
 • Zaman Algısı Sorunları: Kişi kendini kaybedebilir veya tanıdık yerleri tanıma güçlüğü çekebilir. Ayrıca zamanı yönetmekte zorlanabilir.
 • Kişilik ve Davranış Değişiklikleri: Kişilikte değişiklikler gözlenebilir. Alışılmadık davranışlar, sosyal uyumsuzluk ve anksiyete artabilir.
 • Günlük İşleri Yapmakta Zorluk: Evde veya işte günlük rutin işleri yapmakta güçlük yaşanabilir. Basit görevleri hatırlamakta zorlanabilir.
 • Kaybolma ve Yön Bulma Problemleri: Kişi daha önce tanıdık olduğu yerlerde kaybolabilir ve yolunu bulmakta güçlük çekebilir.
Belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu nedenle demans belirtileri gözlendiğinde bir sağlık uzmanı ile görüşmek önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi demansın ilerlemesini yavaşlatabilir ve kişinin yaşam kalitesini artırabilir. Telesağlık, uzaktan hasta izleme ve online sağlık danışmanlığı gibi yöntemlerle demans hastalarına evlerinde daha fazla erişilebilir. demans_nedir?

Demans Hastalığının Sebepleri Nelerdir?

Demans beyindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimin bozulması ve sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Sadece belirli bir nedene dayanmaz, farklı altta yatan nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Demans sebepleri şunlardır:
 • Alzheimer Hastalığı: Demansın en yaygın nedenlerinden biri Alzheimer hastalığıdır. Beyinde anormal protein birikimi nedeniyle sinir hücreleri hasar görür ve beyin fonksiyonları bozulur.
 • Vasküler Demans: Beyin damarlarında tıkanıklık veya kan akışının azalması sonucu beyindeki hasarlar ve sinir hücrelerinde ölüm meydana gelir. Vasküler demans inme sonrası veya damar hastalıkları sonucunda gelişebilir.
 • Lewy Cisimcikli Demans: Beyindeki lewy cisimcikleri olarak adlandırılan anormal protein birikimleri nedeniyle sinir hücreleri etkilenir. Bu tür demans, Parkinson hastalığı ile ilişkilidir ve hareket bozukluklarına ek olarak bilişsel işlevleri de etkileyebilir.
 • Frontotemporal Lob Demansı: Frontal ve temporal lob bölgelerindeki sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu bilişsel işlevler ve kişilikte değişiklikler meydana gelir. Bu tür demans genellikle daha genç yaşlarda ortaya çıkar.
 • Genetik Faktörler: Bazı durumlarda demansın gelişiminde genetik faktörler etkili olabilir. Ailesinde demans öyküsü olan kişilerde genetik yatkınlık bulunabilir.
 • Diğer Nedenler: Diğer nedenler arasında beyin tümörleri, beyin enfeksiyonları, beyin yaralanmaları ve bazı metabolik hastalıklar gibi faktörler bulunur.
Demansa neden olan faktörler kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve genellikle birden fazla etken bir araya gelerek demansın gelişimine katkıda bulunur. Erken teşhis ve tedavi demansın ilerlemesini yavaşlatabilir ve yaşam kalitesini artırabilir. Tele Sağlık hizmetleri, uzaktan sağlık hizmetleri sağlayarak demans hastalarının tanı ve tedavi süreçlerini kolaylaştırabilir. Demans gibi bilişsel bozukluklarla başa çıkmada zamanında teşhis ve etkili tedaviye erişimin önemini büyüktür. Geleneksel tıbbi hizmetlere ek olarak online doktor ve online tedavi uygulamaları demans hastaları ve bakıcıları için büyük bir destek sağlayabilir. Online doktor uygulamaları hastaların uzaktan danışmanlık, takip ve tedavi imkanlarına erişmesine olanak tanırken, evdeki bakım sürecini kolaylaştırabilir. Bu sayede demans hastalarının yaşam kalitesi artırılırken, tıbbi hizmetlere erişimdeki kolaylık ve hızlı destek hastalığın yönetimi açısından büyük önem taşır. Özellikle uzak bölgelerde yaşayan veya hareket kabiliyeti kısıtlı olan hastalar için online doktor ve tele sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması demans gibi zorlu sağlık sorunlarıyla mücadelede önemli bir adımdır.

İlginizi Çekebilir : Online Sağlık Hizmeti
Benzer Yazılar

Uygulamamızı buradan indirebilirsiniz