22 Mart Dünya Su Günü

22 Mart Dünya Su Günü

22 Mart, İnsanlığın en temel ihtiyacı ve dünyadaki yaşam kaynağımız olan suyun önemini anlamak için 1993’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Dünya Su Günü olarak ilan edildi. Tüm Dünyada giderek artan kullanılabilir su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve sayısının artırılması konusunda uygulanabilir adımların atılması amacıyla oluşturulan bu gün, 1993 yılından itibaren her yıl Dünya Su Günü olarak anılır. Bugün, suyun hayatımızdaki yerini anlamak, diğer insanları suyun önemi hakkında bilgilendirmek ve su sorunları üzerine farkındalık oluşturması açısından önemli bir gündür. Su döngüsünde yaşanan sıkıntılar; beslenme, barınma, temizlik, eğitim ve sanayi gibi alanlarda yaşamı etkiler. Yakın gelecekte tüm dünyayı tehdit eden su sorunu çözmek için oluşturulan bugün, suyun dünyadaki değerini anlamak ve su kullanımı hakkında bilinçlenmek için önemli bir gündür. Suyun Önemi Canlı ve cansız çevre için oldukça etkili bir madde olan su, yerine başka bir şeyin getirilemeyeceği önemli bir doğal kaynaktır. Su kaynaklarında yaşanan eksiklikler tüm yaşam alanı için risk oluşturmaktadır. Nüfusta meydana gelen artışlarla birlikte suyun eksikliğinden kaynaklı yaşanan krizler de giderek artmaktadır. Suyun eksikliği sağlık sorunları, ekonomik krizler, iklim değişikliği ve canlı çeşitliliğinde azalma gibi sorunları da beraberinde getirir. Su farklı birçok alanda Dünya yaşamını etkiler. Bu alanlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:
  • Suyun yerini karşılayacak başka bir besin maddesi yoktur. Su canlı yaşamı için vazgeçilmez olup, bir canlının hayatta kalması için gerekli en temel öğelerin başında gelir.
  • Devamlı nüfus artışının da etkisiyle suya olan talep her geçen gün artmaktadır.
  • Su, kaynağından son kullanıcıya ulaşırken bu süreçte gerekli su kanalları, barajlar ve arıtma tesisleriyle hizmet devamlılığı sağlanıp istihdam yaratır.
  • Su ayrıca tarım ve hayvancılık sektöründe olmazsa olmazdır.
  • Sulamanın yanı sıra taşıma ve aydınlatmada da kullanılan bir enerji kaynağıdır.
Dünya’da Giderek Artan Su Sorunu Canlı ve cansız çevre için önemli bir konuma sahip olan su kaynakları gün geçtikçe azalmaktadır. Yaygın kullanım alanına sahip olması ve yerine başka bir maddenin getirilmemesi suyun önemini daha da artırmaktadır. Yaşamsal, ekonomik ve stratejik bir önem taşıması sebebiyle su kaynaklarında yaşanan azalmalar günümüzün en çok tartışılan meselelerinden biridir. Türkiye, nüfusu her geçen yıl artan bir ülkedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye nüfusunun 2030 yılında 100 milyona ulaşacağını öngörmektedir. Giderek artan ülke nüfusuna da bağlı olarak su kaynaklarında azalma yaşayan Türkiye, ilerleyen yıllarda su sıkıntısı yaşayacak ülkeler arasındadır. su_gunu     Su Sorunu İçin Alınabilecek Önlemler Tüm dünyayı tehdit eden su kaynaklarındaki azalmalar için alınacak tedbirler, su kaynaklarının bilinçsizce azalmasını engellerken suyun eksikliğine bağlı olarak oluşabilecek sorunları da önler. Ülkemizde yaşanan su kaynaklarındaki azalmaları önlemek ve su sorunu yaşamamak için alınacak tedbirler oldukça önemlidir. Bu tedbirlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:
  • Tarımda uygulanan geleneksel yöntemler kaynaklardan fazla su çekilmesine neden olur. Damla ve yağmurlama gibi modern sulama yöntemlerini kullanmak kaynaklardan aşırı su çekilmesini önleyerek suyun verimli kullanılmasını sağlar.
  • Yapılan hidroelektrik santral, baraj ve havzaların doğru planlanması sulak alanların yok olmasını önlerken su kaynaklarından verimli yararlanmayı sağlar.
  • Fazlalaşan ülke nüfusu ile birlikte içme suyunun kullanımı artar. Temizlikten beslenmeye birden fazla alanda günlük hayatı etkileyen suyun kullanımında bilinçlenmek oldukça önemlidir. Rutin hayatımızda olan temizlikte, banyoda, çamaşır yıkamada su kullanımına dikkat etmek su kaynaklarının hızla azalmasını önler.
  • Su kaynakları tarımsal, endüstriyel ve evsel atıklardan kaynaklı kirlenmektedir. Su kaynaklarında yaşanan kirlilik kullanılabilir su miktarını azaltır. Su kaynaklarının temizliğine dikkat etmek su kaynaklarını korumak ve canlıların yaşamı devam ettirmek için önemlidir.
Su tüm dünya için hayati öneme sahip bir maddedir.Var olan su kaynaklarını verimli kullanmak, günlük hayatımızda su kullanımına dikkat etmek ve çevremizi suyun önemi hakkında bilgilendirmek su kaynaklarını korumaya yardımcı olur. Sürdürülebilir bir yaşam için su kaynaklarına sahip çıkmak oldukça önemlidir.  
Benzer Yazılar

Uygulamamızı buradan indirebilirsiniz