GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME ÖNCESİ BİLGİ METNİ

 

Az sonra hekiminiz ile yapacağınız görüşme online ortamda gerçekleştirilecektir.

 

Lütfen aşağıdaki bilgilendirmeleri dikkatle inceleyip onaylayınız;

  • Online konsültasyon hizmeti yüz yüze verilen sağlık hizmetinin muadili değildir.
  • Uzaktan sağlık hizmeti ile uygulamalı tedaviler farklılık arz etmektedir, alınacak uzaktan sağlık hizmeti devam eden tedavinizi aksatmamalıdır.
  • Acil tıbbî durumlarda uzaktan sağlık hizmeti yerine en yakın acil servise başvurulması gerekmektedir.
  • Online konsültasyon/muayene hizmeti online görüşme, e-reçete, e-rapor ve 10 gün içinde yapılacak online kontrol görüşmesini kapsamaktadır.
  • Uzaktan sağlık hizmetinin ücreti, eğer varsa anlaşmalı sağlık sigortası kapsamında karşılanır; aksi takdirde, ücretli hasta statüsündeki birey bu hizmet için kendi kaynaklarından ödeme yapar.
  • Tarafların açık rızası olmaksızın uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin ses veya görüntü kaydı alınmasının yasaktır. Ancak, kişisel sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin mevzuat uyarınca alınan sağlık hizmetine ilişkin kayıtların tutulacağı, kişisel verilerin korunması mevzuatına ve mahremiyete uygun olarak Sağlık Bakanlığı bilgi sistemine aktarılabilir.
  • Taraflar arasında ses ve/veya görüntünün iletilememesi hâlinde, uzaktan sağlık hizmetinin başlamayabilir, başlamış ise devam ettirilemeyebilir.
  • Online görüşmenin yapılabilmesi için kamera ve/veya mikrofon erişimine izin verilmesi gerekmektedir. Ses ve/veya görüntü erişimine izin verilmemesi halinde online görüşme gerçekleştirilemeyecektir.
  • Tıbbi, hukuki veya ahlaki sebeplerle karşı tarafa bilgi verilerek online görüşme her zaman hekim/diyetisyen/klinik psikolog tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabilir.
  • Uzaktan sağlık hizmeti veren kişi(kurum), uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kullandığı bilişim sistemlerinin, kullanıcı adı ve parolalarının güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumludur.

Uygulamamızı buradan indirebilirsiniz