GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME ÖNCESİ BİLGİ METNİ

Az sonra hekiminiz ile yapacağınız görüşme online ortamda gerçekleştirilecektir. 

Lütfen aşağıdaki bilgilendirmeleri dikkatle inceleyip onaylayınız;

  • Online konsültasyon hizmeti yüz yüze verilen sağlık hizmetinin muadili değildir. 
  • Uzaktan sağlık hizmeti ile uygulamalı tedaviler farklılık arz etmektedir, alınacak uzaktan sağlık hizmeti devam eden tedavinizi aksatmamalıdır. 
  • Acil tıbbî durumlarda uzaktan sağlık hizmeti yerine en yakın acil servise başvurulması gerekmektedir. 
  • Online konsültasyon/muayene hizmeti online görüşme, e-reçete, e-rapor ve 10 gün içinde yapılacak online kontrol görüşmesini kapsamaktadır.  
  • Uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin ses veya görüntü kaydı alınması yasaktır. 
  • Online görüşmenin yapılabilmesi için kamera ve/veya mikrofon erişimine izin verilmesi gerekmektedir. Ses ve/veya görüntü erişimine izin verilmemesi halinde online görüşme gerçekleştirilemeyecektir.
  • Tıbbi, hukuki veya ahlaki sebeplerle karşı tarafa bilgi verilerek online görüşme her zaman hekim/diyetisyen/klinik psikolog tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabilir.