Kronik Hastalık Nedir?

Kronik Hastalık Nedir?

Genellikle 3 ay veya daha uzun süren hastalıklara kronik hastalıklar denir. Bunlar yavaş ilerleyen, sürekli tedavi, bakım ve izlem gerektiren hastalıklar olabilir. Kronik hastalıkların genelde ortaya çıktığı grup yaşlılar olmasına karşın her yaştan insanı etkileyebilir. Ülkemizde ve dünyada en yaygın olarak görülen kronik hastalıklar; kanser, kalp hastalıkları, inme, diyabet ve artrit olarak sıralanabilir. Bu hastalıklarda genelde tam bir iyileşme söz konusu olmadığı için, tedaviler ile kontrol altında tutulmaları gerekir. Bu yüzden kronik hastalıkların hem tedavilerinin kontrolü hem de ilerleme potansiyelleri açısından düzenli takip edilmeleri gerekir. Kronik Hastalık Riskleri Nelerdir? Kronik hastalıklar; birbirinden farklı sistemleri etkileyen, bulaşıcılığı olmayan (non-enfeksiyöz) türde hastalıklardır. Uzun süreli tedavi gerektirdikleri ve farklı farklı hastalıklar oldukları için genel geçer semptomları yoktur. Ancak her tıbbi sorunda olduğu gibi burada da risk faktörlerinden bahsedilebilir. Bu risk faktörlerini bilmek, bu hastalıklardan korunmaya yardımcı olabilir. Risk faktörleri şu şekildedir:
 • Tütün kullanımı,
 • Kan basıncının yüksek olması,
 • Vücut Kitle İndeksinin yüksek olması,
 • Yüksek kan şekeri.
Yukarıda bahsedilen risk faktörleri, toplumsal risk faktörleri olduğu için kişisel olarak bu faktörlerden ne kadar etkilendiğiniz değişiklik gösterebilir. Genetik yatkınlık ve çevrenin etkisi de kronik hastalıkların riskini artırıp azaltabilir. Kronik Hastalıklarda Takip Ne İşe Yarar? Kronik hastalıklardan muzdarip kişiler; tedavilerinin büyük kısmına evde devam eder, yalnızca akut alevlenme denilen hastalığın yükselişe geçtiği ya da atakların ortaya çıktığı zaman dilimlerinde hastanede kalırlar. Bu durum, bireyin sadece sağlığında bir azalmaya yol açmakla kalmaz; aynı zamanda devamlılıkları dolayısıyla yaşam kalitesinde de önemli ölçüde düşüşe neden olur. Bunun önüne geçmek, en azından azaltmak ve hastanın yalnızca hastalığı değil yaşam kalitesini de göz önünde bulundurmak hasta takibi ile mümkündür. Her hastalıkta takip aralıkları değişkenlik göstermek ile birlikte, tüm kronik hastalıklar takibe ihtiyaç duyar. Takip sayesinde;
 • Kullanılan ilaçların dozajının ayarlanması,
 • Hastanın tedavi sürecine uyumunun değerlendirilmesi,
 • Hastanın genel sağlık durumunun kontrolü,
 • İlaçların birbirleriyle etkileşiminin önüne geçilmesi,
 • İlaçların yan etkilerin kontrol altına alınması,
 • Hastalığın seyri hakkında bilgi edinilmesi,
 • Hastanın iyilik hali ve buna benzer pek çok konuda bilgi sahibi olunabilir.
Kronik hastanın tedavi süreci gibi hastalığa dair genel duygu-durumu da takip sırasında kontrol edilmesi gereken önemli değişkenlerden biridir. Kronik-Hastalik Takip işlemi; sağlık çalışanları tarafından yapılır. Hastanede yapılan bu işlemler sırasında kimi zaman çeşitli testlere başvurulurken kimi zaman yalnızca hastanın öyküsü dinlenir ve fizik muayeneye bile gerek kalmadan hızlı bir şekilde takip işlemi sona erebilir. Bu işlemin randevulandırılması ve hasta ile sağlık personelinin hasta takibine harcadıkları zaman ve enerji göz önünde bulundurulursa kronik hastanın yaşam kalitesini artırmak için kontrollerini evinde gerçekleştirmesinin önemi kavranabilir. Kronik Hastalıklarda Online Takip Ne İşe Yarar? Online takip sistemleri, sağlık teknolojileri kapsamında ortaya çıkan e-sağlık hizmetleridir. Her elektronik hizmet sisteminde olduğu gibi alternatifine kıyasla; daha ekonomik, ulaşılabilir ve hızlıdır. Kronik hastalık takibinde online iletişim, tüm bu avantajları ile birlikte hastanın ve sağlık çalışanlarının harcadığı zaman ve enerjiyi azaltabilir. Her kronik hastalığın takip edilme aralığı birbirinden farklıdır. Daha sık kontrole ihtiyaç duyan hastalar için sürekli hastane randevusu oluşturmak ve oraya ulaşım sağlamak sağlamak zor olduğu kadar; hastanede geçirilen zamanın artması da hastanın tedavi sürecini olumsuz etkiler. Kronik hastalığı olan kişilerin tedaviye uyum sağlamalarını kolaylaştıracak online takip sistemi, hastanın evinin rahatlığında hızlı bir şekilde ve daha az efor harcayarak tedavi kontrolünün yapılmasını sağlar. Uzman hekimlerin değerlendirmesi sayesinde yalnızca ihtiyaç halinde hastaneye başvuruda bulunmak hem zaman açısından hem de hastanın kronik hastalığı ile baş etmesi konusunda büyük fark yaratabilir. Online takip, kronik hastalar için hayat kalitesini yükseltmeyi amaçlayan bir araç olarak kullanılabilir.  

İlginizi Çekebilir : Online Sağlık Hizmeti
Benzer Yazılar

Uygulamamızı buradan indirebilirsiniz