Tıbbi İkinci Görüş Projesi Yakınım Sözleşmesi

  1. Bu formda verilen tüm kişisel ve tıbbi bilgilerin doğru, güncel ve geçerli olduğunu beyan ve taahhüt ederim.
  2. Bu bilgilerin, Hacettepe Tıbbi İkinci Görüş projesi kapsamında, bir tıbbi ikinci görüş almak amacıyla kullanılacağını anlar ve kabul ederim.
  3. Bu bilgilerin, gerektiğinde, uygun tıbbi personel, araştırmacılar ve diğer ilgili taraflarla paylaşılmasına izin veriyorum.
  4. Hacettepe Tıbbi İkinci Görüş ve onun yetkilileri, bu bilgileri yalnızca tıbbi ikinci görüş hizmetinin sağlanması ve bu hizmetin geliştirilmesi amacıyla kullanacaklarını anlar ve kabul ederim.
  5. Herhangi bir zaman, bilgilerimin [Projenin Adı] tarafından kullanılmasını durdurma hakkım olduğunu anlarım. Bu durumda, [Projenin Adı] bilgilerimi sistemlerinden silmeyi taahhüt eder.
  6. Hacettepe Tıbbi İkinci Görüş’ün, bilgilerimin korunması ve kullanımı konusunda gereken tüm gizlilik ve güvenlik önlemlerini alacağını anlarım.
Bu sözleşme doğrultusunda, yukarıda belirtilen koşulları kabul eder, uymayı taahhüt ederim.