Alzheimer ve Tedavi Yaklaşımları

Alzheimer ve Tedavi Yaklaşımları

Alzheimer hastalığı, yaşlılıkla ilişkilendirilen ve yaygın olarak görülen bir nörolojik bozukluktur. Alzheimer hastalığı bellek kaybı, bilişsel bozukluklar, davranışsal değişiklikler ve günlük yaşam aktivitelerinde zorluklar gibi semptomlara neden olabilir. Çoğunlukla ilerleyici bir seyir gösterir ve hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Günümüzde hala Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, araştırmalar ve klinik çalışmalar, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya veya semptomları hafifletmeye yönelik uygulanmaktadır.

Alzheimer Hastalığı Nedir?

Alzheimer hastalığı, kronik ve ilerleyici bir nörodejeneratif bozukluktur ve en sık görülen demans türüdür. Bu hastalık, beyindeki sinir hücreleri arasındaki bağlantıları ve iletişimi bozar, zamanla hafıza kaybı, bilişsel fonksiyonlarda azalma ve davranışsal değişikliklere yol açar. Alzheimer hastalığının temel belirtisi, hafıza kaybı olmakla birlikte, ilerleyen evrelerde konuşma güçlüğü, karar verme yeteneğinde azalma ve günlük aktiviteleri yerine getirmede zorluklar gibi  semptomlar da ortaya çıkar  Bu süre onlarca yıl öncesine kadar gidebilir. Alzheimer hastalığının 2 ana türü vardır:

 • Geç başlangıçlı Alzheimer (65 yaşından sonra başlayan): Günümüzde neden olduğu tam olarak bilinmeyen Alzheimer hastalığının en yaygın karşılaşılan türüdür. Genellikle 65 yaşından sonra ortaya çıkar.
 • Erken başlangıçlı Alzheimer: Genellikle 65 yaşından önce başlayan bu tip Alzheimer hastalığı, nadir görülen bir alt türdür. Genetik faktörlerin daha fazla etkili olduğu düşünülmektedir ve hızlı bir ilerleme gösterebilir. Genellikle  40’lı veya 50’li yaşlarda görülür.

Alzheimer Belirtileri Nelerdir?

Alzheimer hastalığı belirtileri, genellikle yavaş bir seyir göstererek başlar ve zamanla semptomlar ilerlemeye başlar. Erken dönemde meydana gelen belirtiler ileri dönemde görülen belirtilere oranla daha hafif olabilir. Ancak semptomlar zamanla giderek daha belirgin olmaya başlar. Bazen bu semptomlar farklı rahatsızlıklarla karıştırılabilir ve başlangıçta yaşlılığa ait durumlar olarak değerlendirilebilir. Semptomların ilerleme hızı kişiler için farklı olabilir. Bazı durumlarda semptomların kötüleşmesinden enfeksiyonlar, felç ve bazı ilaç kullanımları gibi faktörler sorumlu olabilir. Alzheimer belirtileri şunları içerebilir:

 • Bellek kaybı: Alzheimer başlangıcı belirtileri arasında bulunan semptomlardan biri genellikle kısa süreli olarak yaşanan bellek kaybıdır. Kısa süreli bellek kaybı yaşayan kişiler, yeni bilgileri öğrenmekte zorlanabilir veya sık sık unutkanlık yaşayabilir.
 • Bilişsel bozukluklar: Zihinsel işlevlerde meydana gelen bozulmalar, Alzheimer hastalığının belirgin bir özelliğidir. Hafıza kaybı, odaklanma güçlüğü, karar verme yeteneğinde azalma gibi belirtiler görülebilir.
 • Davranışsal değişiklikler: Alzheimer hastalığı olan kişilerde depresyon, anksiyete, sinirlilik veya huzursuzluk gibi ani ve belirgin davranışsal değişiklikler ortaya çıkabilir.
 • Günlük yaşam aktivitelerinde zorluklar: Alzheimer başlangıcı sonrası hastalık ilerledikçe, hastalar kişisel hijyen, yeme içme, giyinme ve ev işleri gibi günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede zorlanabilir.
 • Sözel ve iletişim becerilerinde azalma: Alzheimer hastalığı olan kişilerde kelimeleri bulmakta zorlanma, cümle kurma güçlüğü ve anlama yeteneğinde azalma gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Alzheimer

Alzheimer Neden Olur?

Alzheimer hastalığının kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, araştırmacılar birkaç faktörün hastalığın ortaya çıkmasında rol oynadığı düşünmektedirler. Alzheimer hastalığına neden olan faktörler arasında beyinde anormal protein birikmesi olabilir. Beyinde biriken protein plak ve düğümleri sinir hücreleri arasındaki iletişimi engelleyerek işlemlerini gerçekleştirmelerini önleyebilir. Bununla birlikte, Alzheimer hastalığının karmaşık bir etiyolojisi olup birden çok faktörün bir araya gelerek hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilir. Araştırmalar, Alzheimer hastalığının gelişiminde çeşitli risk faktörlerinin etkili olduğunu göstermektedir, ancak tam bir anlayış henüz sağlanmamıştır.

Alzheimer Tedavisi

Alzheimer hastalığının günümüzde bilinen tedavisi yoktur. Tedavide amaç semptomları kontrol altına almaya yöneliktir. Bazı alzheimer tedavi yöntemleri şunlardır:

 • İlaç tedavileri: Alzheimer tedavisi için kullanılan ilaçların amacı semptomları yönetmektir. Kolinesteraz inhibitörleri ve NMDA reseptör antagonistleri benzeri ilaçlar, bilişsel fonksiyonları artırmaya veya semptomların şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Davranışsal ve bilişsel terapiler: Bilişsel rehabilitasyon programları, hafıza eğitimi, problem çözme becerilerini geliştirme ve günlük yaşam aktivitelerini yönetme stratejileri gibi terapiler Alzheimer hastalarının fonksiyonel bağımsızlığını artırabilir.
 • Yaşam tarzı değişiklikleri:. Doktor kontrolünde egzersizler, dengeli beslenme alışkanlıkları, uyku düzeni ve sosyal etkileşimde bulunmak Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatabilir ve yaşam kalitesini artırabilir.
 • Destekleyici önlemler: Hasta ve bakıcı eğitimi, güvenlik önlemleri alma, destek gruplarına katılma, Alzheimer hasta yakınları yorumları paylaşma ve evde bakım hizmetlerinden yararlanma gibi destekleyici önlemler, Alzheimer hastalarının ve bakıcılarının yaşamını kolaylaştırabilir.
 • Klinik denemeler: Alzheimer tedavisi alanında sürekli araştırmalar ve klinik çalışmalar yapılmaktadır. Yeni ilaçlar, tedavi stratejileri ve teknolojik gelişmelerin keşfi, hastalığın tedavisinde umut verici ilerlemeler sağlayabilir.
 • Hasta ve aile destek hizmetleri: Alzheimer hastaları ve aileleri, multidisipliner sağlık ekibi ile işbirliği yaparak uygun destek hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu hizmetler arasında psikososyal destek, danışmanlık, evde bakım ve hasta bakımı gibi uygulamalar bulunur.

Ayrıca Alzheimer hastalığıyla ilgili bilgilere erişimde hastalar ve bakıcıları için  online sağlık kaynakları önemli bir rol oynar. Uzaktan sağlık hizmetleri hastalığın belirtileri, tanısı, tedavisi ve bakımı hakkında hasta ve bakıcılar için destek ve kaynaklar sunabilir. Online sağlık platformları erken tanı için destek olabilir.

Alzheimer Evreleri Nelerdir?

Alzheimer hastalığı, beyinde sinir hücrelerinin kademeli olarak ölmesi ve hafıza, düşünme ve dil gibi bilişsel işlevlerde gerilemeye neden olan kronik bir hastalıktır. Hastalık genellikle yaşlılarda başlar ve zamanla ilerler. Alzheimer hastalığı uzman doktorlar tarafından farklı şekilde sınıflandırılabilir. Bazı uzmanlar Alzheimer hastalığı 7 evresi olarak bilinen bir evreleme sistemi belirtirken bazıları semptomların şiddetine göre hafif orta ve şiddetli olarak sınıflandırabilirler.

Bu evrelemelerde temel amaç hastalığın ilerleyişini ve hastanın günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları genel bir şekilde göstermektir. Ancak evreleme sistemleri genel bir çerçevedir ve her hasta hastalığı farklı şekilde yaşayabilir.  Bazı hastalarda hastalık daha hızlı ilerlerken, bazılarında daha yavaş ilerleyebilir. Terimler değişse de aşamaların tümü aynı düzeni takip eder, semptomlar zamanla giderek kötüleşir

Sıkça Sorulan Sorular

Alzheimer Ne Demek?

Alzheimer bir beyin rahatsızlığıdır. Kişilerde hafıza, düşünme, öğrenme gibi becerilerde bozulmalara neden olur. Rahatsızlık çoğunlukla giderek artan bir şekilde kişinin temel günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini etkiler

Alzheimer Başlangıcı Belirtileri Nelerdir?

Erken evrelerde Alzheimer hastalığının ana belirtisi hafıza kaybıdır. Başlangıç belirtilerinden bazıları şunlardır:

 • Yakın geçmişteki konuşmaları veya etkinlikleri unutma
 • Eşyaları sık sık yanlış yerlere yerleştirme
 • Yerlerin ve nesnelerin adlarını unutma
 • Doğru kelimeyi düşünmekte zorluk çekme
 • Tekrar tekrar soru sorma
 • Zayıf muhakeme yeteneği
 • Kararlarda zorlanma, tereddütler yaşama
 • Daha az esnek olma

Ayrıca Alzheimer rahatsızlığında genellikle artan kaygı durumu, ajitasyon veya kafa karışıklığı dönemleri gibi ruh hali değişiklikleri de görülebilir

Alzheimer ve Demans Hastalığının Farkı Nedir?

Alzheimer ve demans rahatsızlıkları genellikle birbirleri ile karıştırılan iki tıbbi durumdur. Alzheimer, yaşla ilişkilendirilen bir nörodejeneratif hastalık olup demansın en yaygın nedenlerinden biridir. Demans ise kişinin zihinsel işlevinin durumunu tanımlar. Demans spesifik bir hastalık değildir. Bu, zihinsel işlevlerde günlük yaşamı etkileyecek kadar şiddetli bir azalmadır. Demans, birçok farklı altta yatan neden den kaynaklanabilir ve geniş bir semptom yelpazesi sunabilir

Alzheimer Bulaşıcı mı?

Alzheimer bulaşıcı bir hastalık değildir. Bu rahatsızlık, diğer kişilere temas yoluyla geçmez. Alzheimer, beyinde sinir hücrelerinin kademeli olarak ölmesi ve hafıza, düşünme ve dil gibi bilişsel işlevlerde gerilemeye neden olan kronik bir hastalıktır.

Alzheimer Teşhisinde Kullanılan Testler Nelerdir?

Alzheimer testi için kullanılan yöntemler arasında bilişsel değerlendirme, görüntüleme çalışmaları ve biyokimyasal testler bulunur. Bilişsel değerlendirme testleri, bellek, dikkat ve dil yetenekleri gibi bilişsel fonksiyonları değerlendirerek hastanın bilişsel durumunu belirlemeye yardımcı olur. Görüntüleme testleri ise doktorlara beyindeki yapısal ve işlevsel değişiklikleri görsel olarak değerlendirmeye yardımcı olabilir.

Alzheimer Genetik mi?

Alzheimer hastalığının gelişiminde genetik faktörlerin rolü olduğu bilinmektedir, ancak hastalık sadece genetik bir hastalık değildir. Alzheimer hastalığının gelişiminde genetik faktörlerin rolü olduğu bilinmektedir, ancak hastalık sadece genetik bir hastalık değildir. Genetik faktörler de dahil olmak çevresel faktörler ve yaşlanma da önemli etkilere sahiptir.

Alzheimer Hastalığına Hangi Bölüm Bakar?

Alzheimer hastalığına teşhis ve tedavisinde genellikle nöroloji uzmanları görev alırlar. Bu uzmanlar, hastalığın teşhisini koymak, tedavi etmek ve yönetmek için gerekli olan uzmanlığa sahiptirler.

Alzheimer hastalığı kişilerin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen ve hayati risk içeren bir rahatsızlıktır. Erken teşhis çok önemlidir. Düzenli kontrol, tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile semptomlar kontrol altına alınmaya çalışılır. Alzheimer rahatsızlığı belirtileri bulunan hastalar hastanelerin nöroloji polikliniklerinden randevu alarak tedaviye başlayabilirler.

Benzer Yazılar

Uygulamamızı buradan indirebilirsiniz